Att uppnå målen är inte svårt, bara man vet hur!
SMART  mål- och resultatstyrning genom rätt metoder  

För att uppnå resultat i projekt och verksamhet, använd bra verktyg

Prova något som fungerar - planeringsmetoden LFA-metoden och RBM strategin

UTBILDNINGAR: Kari Örtengren håller kontinuerligt uppdragsutbildningar och öppna utbildningar i mål- och resultatstyrning,(RBM inkl. LFA-metoden, projekt-och verksamhetsplanering), bidragsgranskning/handläggarkompetens och budgetuppföljning. För mer information vänligen maila kari.ortengren@telia.com 

STEG 1: Grunderna i LFA-metoden (verksamhets-och projektplanering enligt mål- och resultatstyrning):  Nästa öppna utbildning i mål-och resutatstyrning genom LFA-metoden  och RBM (Results-Based Management, på svenska kallad mål- och resultatstyrning) hålls den 29 maj 2015 i Stockholm. Detta kommer att vara en "kortkurs", endast en dag.  Välkommen att sända anmälan till kari.ortengren@telia.com  
 

STEG 2: Kari håller även faciliteringsutbildningar enligt LFA metoden (att leda workshops/förändringsprocesser) (LFA facilitering är steg 2 av utbildningarna i LFA-metoden). 
För denna utbildning krävs att deltagarna har genomgått en steg 1 utbildning (se ovan).
 Nästa LFA facilitatorutbildning hålls den 3-5 december 2014.  Anmälan sänds till kari.ortengren@telia.com

PROCESSLEDARE/MODERATOR vid workshops: Kari är Sveriges mest erfarna LFA-moderator, stöd vid planeringsprocesser. Stöd vid planering av verksamhetsplaner, projektplaner och handlingsplaner    

UPPDRAG: Kari Örtengren är Sveriges mest meriterade och anlitade expert på mål-och resultatstyrning, planering och uppföljning av projekt och verksamhet, enligt LFA-metoden och RBM strategin. (The Logical Framework Approach och Results-Based Management). Kari har 26 års erfarenhet av projekt/program och resultatstyning genom att ha varit verksam inom FN, vid myndigheterna BITS och Sida samt de senaste elva åren genom eget företag. Hon har sedan företaget bildades år 2002 haft ett 800-tal olika uppdrag i 49 länder i Europa, Asien, Latinamerika och Afrika.

Uppdragen har bl.a. omfattat: 

  • rådgivning vid verksamhetsplanering 
  • rådgivning i projektplanering   
  • moderator, processledare, vid workshops vid verksamhets- eller projektplanering och uppföljning (Hon är Sveriges mest anlitade LFA- moderator)
  • utbildning i projektledning inkl. mål-och resultatstyrning (LFA-metoden och RBM strategi, mål-och resultatstyrning dvs. planering, uppföljning och utvärdering av projekt och verksamhet) 
  • analyser av projektplaner (stöd till projektgrupper och till finansiärer vid sammanställning och granskning av planer)
  • stöd till organisationer vid projektansökningsprocessser 
  • utveckling av metod-och utbildningsmaterial i mål- och resultatstyrning 
  • studier 
  • utbildning i budgetgranskning för finansiärer /bidragsgivare 

BAKGRUND: Hennes unika och breda praktiska erfarenhet av målstyrning från en så stor mängd olika ämnen och jobb i olika kulturer gör hennes utbildningar levande och mycket uppskattade. Kari Örtengren var den första person i Sverige som började hålla öppna LFA utbildningar redan på 1990-talet och har sedan dess hållit i ett 550-tal olika utbildningar. Kari har genom sin breda erfarenhet verkat för att vidareutvecklat LFA-metoden och göra den lättanvänd och lyfter fram delaktighet som en huvudingrediens i planering och uppföljning  av projekt och program. LFA-metoden har genom Kari, såväl nationellt som internationellt, fått en mycket stor spridning bland olika projektgrupper och finansiärer. Hennes pedagogik vid utbildning i mål-och resultatstyrning (RBM) har givits omdömet "gör det svåra självklart, lätt och roligt".
 

UPPDRAGSGIVARE är svenska statliga myndigheter, enskilda organisationer, kommuner, landsting och FN, EU. Ämnena för uppdragen varierar allt från energisektorn, mänskliga rättigheter, näringsliv, offentlig revision till en rad områden inom sjuk-och hälsovård. LFA-metoden kan användas som planeringsverktyg inom alla sektorer. I Sverige tillämpar idag bl.a. Sida, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, enskilda
organisationer, landsting, kommuner och ESF-rådet LFA-metoden som planerinsgverktyg för projekt, program och verksamhet.  

UTBILDNINGAR: Kari Örtengren håller även öppna utbildningar i mål- och resultatyrning (inkl. LFA-metoden). För mer information vänligen maila kari.ortengren@telia.com
Nästa öppna utbildning i LFA-metoden och RBM (Results-Based Management, på svenska mål och resultatstyrning ) håller jag 2-3 oktober 2014 i Stockholm.  
Välkommen att sända anmälan till kari.ortengren@telia.com    

 

  

Projektledning

Mål- och resultatstyrning

The Logical Framework Approach (LFA)

Results – Based Management (RBM)

 

 

Publikationer Trycks inom kort, kan beställas via kari.ortengren@telia.com
Hemsida av KA Stockholm