Tjänster

Företaget, Project Design AB / Kari Örtengren erbjuder följande tjänster

 • Rådgivning till ledningsgrupper och program/och projektgrupper i projekt-, program- och strategiplaneringsprocesser samt stöd vid uppföljning och utvärdering av verksamhet, program och projekt.
 • Utbildningar i projektledning, planering och uppföljning enligt mål- och resultatstyrning (enligt bl.a. metoderna
  Results-Based Management, RBM och LFA metoden (The Logical Framework Approach)
 • Utbildning för finansiärer i hur man granskar bidragsansökningar/projektplaner och budgetuppföljning.  
 • LFA facilitator / Processledare, LFA moderator, direkt stöd vid arrangerade av planeringsworkshops såsom LFA moderator vid workshops/arbetsmöten, (certifierad LFA moderator).. 
 • Studier, kring projektadministration, planering, uppföljning och utvärdering av projekt och program  
 • Utveckling av studiematerial i mål- och resultatstyrning
 • Rådgivning till organisationer och myndigheter vid granskning av planer ur ett mål- och resultatstyrningsperspektiv
 • Utbildning av processledare, LFA moderatorer (The Logical Framework Approach), certifiering av LFA moderatorer, den enda certifieringsutbildningen i Sverige.
 • Skrifter främst i mål- och resultatstyrning, projektplanering och uppföljning bl.a. för Sida, ESF- rådet och Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.    

 

Företagets styrkor

 • Sveriges mest anlitade LFA moderator och utbildare i LFA och RBM (mål- och resultatstyrning)
 • Lång praktisk erfarenhet av projekthantering, både som finansiär, genomförare och rådgivare, mer än 20 år planering och uppföljning av verksamhet och projekt inom en bred mängd olika ämnen.
 • Har arbetat med många olika parter och fått många olika perspektiv från myndigheter, kommuner, landsting, enskilda organisationer och företag
 • Bred internationell erfarenhet, verkat i mer än ett 30-tal länder under de senaste 10 åren, mycket stor vana av att arbeta i olika kulturer, med mångkulturella grupper och med tolkar   
 • God pedagog, alltid toppbetyg vid utvärderingar av utbildningar
 • Utbildat 1000-tals personer i 30 tal olika länder i planering och uppföljning av projekt, program och verksamhet enligt LFA metoden och RBM, har planerta, hållit och följt upp 400-tal olika utbildningar 
 • Lång och daglig praktisk erfarenhet av planeringsprocesser och uppföljning
 • "Gör det svåra enkelt, tydligt och strukturerat" (enligt utvärderingar)
 

Publikationer Trycks inom kort, kan beställas via kari.ortengren@telia.com
Hemsida av KA Stockholm