Rådgivare

Mål- och resultatstyrningsprocesser, inkl. LFA-metoden. Projektplanering, verksamhetsplanering, uppföljning av projekt och verksamhet. Stöd vid ansökning av bidrag.
Stöd vid bidragsgranskning.

Facilitator

Stöd vid processledning.Certifierad LFA moderator. Sveriges mest erfarna LFA facilitator/moderator - stöd vid workshops vid planering av projekt, handlingsplaner och verksamhetsplaner (VP)

Välkommen till Kari Örtengren


Ett mål är bara en dröm om man inte har en bra plan. Hemligheten med goda resultat är god planering. Låt planering bli en välorganiserad, strukturerad och rolig process.  Resultatstyrd planering med ett brett deltagande av intressenter är nyckeln till framgång i projekt. Om vi lyssnar på rätt personer och använder bra metoder så når vi hela vägen fram. Prova LFA-metoden, en metod som är bra både vid projekt- och verksamhetsplanering. Jag har 27 års erfarenhet, jag kan planering och uppföljning. Jag hjälper er gärna!

Om LFA och RBM

Mina nya skrifter om LFA-metoden och RBM har släppts under året på Sidas hemsida (www.sida.se) och ICLD (www.icld.se)

Utbildningar

Nästa öppna LFA-metoden och RBM (mål och resultatstyrning) sker 28-29 oktober 2015, för anmälan vänligen maila kari.ortengren@telia.com

Kommande uppdrag

Kommande uppdrag är bl.a. för Länsstyrelsen, Region Skåne, Folkhälsomyndigheten samt utomlands workshops i Albanien, Georgien och Moldavien.