Rådgivare

Mål- och resultatstyrningsprocesser, inkl. LFA-metoden. Projektplanering, verksamhetsplanering, uppföljning av projekt och verksamhet. Stöd vid ansökning av bidrag.
Stöd vid bidragsgranskning.

Facilitator

Stöd vid processledning.Certifierad LFA moderator. Sveriges mest erfarna LFA facilitator/moderator - stöd vid workshops vid planering av projekt, handlingsplaner och verksamhetsplaner (VP)

Välkommen till Kari Örtengrens hemsida
Verksamhetsutveckling och projektplanering som ger resultat


Ett mål är faktiskt bara en dröm om man inte har en bra plan. Hemligheten med goda resultat är god planering i delaktighet, det som numera kallas för Tillitsbaserad styrning. Låt planering bli en välorganiserad, strukturerad och rolig process. Om vi lyssnar på rätt personer, experter och målgrupp, och om vi använder bra metoder så når vi hela vägen fram. Det krävs tydliga mål för att uppnå resultat. Prova LFA-metoden, en metod som är bra både vid projekt- och verksamhetsplanering. En utmärkt metod för välfungerande Tillitsbaserad styrning. Jag har 27 års erfarenhet –  jag kan planering och resultatuppföljning. Jag hjälper er gärna!

Om LFA och RBM

Målstyrd planering, eller det som numera kallas Tillitsbaserad styrning, enligt LFA-metoden innebär att först Lyssna, Fundera och därefter Agera. LFA-metoden ser till att planering blir en strukturerad process i olika steg, en process som genomsyras av delaktighet med fokus på vad som är bäst för målgruppen. Processen leder fram till en tydlig och förankrad plan. Intressenterna bör  alltid vara delaktiga i framtagande av planer, skapar tillit som leder till goda resultat.

Mina skrifter om LFA-metoden och RBM (Results-Based Management, mål- och resultatstyrning på svenska) finns bl.a. på hemsidor hos Sida (www.sida.se), ICLD (www.icld.se) samt ESF-rådet (www.esf.se). De finns även översatta till engelska.

Utbildningar LFA och RBM- planering och uppföljning

NÄSTA ÖPPNA KURS i LFA-metoden och RBM hålls måndagen den 23 april 2018 - hur man planerar och följer upp projekt och verksamhet. Jag håller oftast anpassade utbildningar på plats hos kunder, men denna kurs den 23 april är en öppen utbildning i mål- och resultatstyrning (RBM och LFA) för dig som är intresserad och vill lära mer om bra metoder för projekt- och verksamhetsplanering. Kursen hålls denna gång centralt i Stockholm. Kostnad 4 000 kr. Välkommen! För anmälan vänligen maila info@kariortengren.se Jag håller även utbildningar i hur man granskar ansökningar (för finansiärer) samt faciliteringsutbildningar- hur man leder planeringsworkshops enligt LFA-metoden, nästa LFA faciliteringsutbildning hålls i februari 2018, den 21-23 februari.

Omdömen

Några omdömen: * ”Detta var grymt bra, jag sög bokstavligt i mig information om LFA–metoden och RBM. Kommer att ha stort stöd av detta i mina planer vid ansökan om projekt, stöd för att bygga upp en bra struktur för projektet och stöd under projektets gång. Kari var riktigt bra!” (Landstinget i Norrbotten, okt 2015) *”Otroligt kompetent, äntligen någon som kan detta” (ESF-rådsprojekt, 2016) * ”Du gör det svåra så enkelt! Tydlig, klar, kompetent och med humor! Tack!” (Stockholms Stad, 2017) * ”Nu äntligen förstår jag vad mål- och resultatstyrning är, stort tack” (Solna kommun, 2017) * "Otroligt bra, kunnig, inlyssnande och karismatisk" Stort tack! " (KrF, Kristna Fredsrörelsen, 2016) * ”Underbart med sån’ tydlighet, wow” Kari, stor inspirationskälla! (Länsstyrelsen Skåne, 2016) * Jättebra- bästa kursen, pedagogisk, tydlig och rolig" (FORUMSYD kurs mars 2016) ”Den bästa kurs som vi har haft på Migrationsverket. LFA fantastisk metod! Kari är vältalig, inspirerande föreläsare som verkligen kan sin sak och inspirerar oss till stordåd” ( Migrationsverkets personal sept. 2017.) ”