Mål är bara en dröm om man inte har en bra plan!

Ta hjälp av bra planeringsmetoder och kompetent rådgivning! Sveriges mest erfarna rådgivare i mål-och resultatstyrning enligt LFA-metoden.
Jag bidrar gärna med mina erfarenheter

Rådgivare

Mål- och resultatstyrningsprocesser, inkl. LFA-metoden. Projektplanering, verksamhetsplanering, uppföljning av projekt och verksamhet. Stöd vid ansökning av bidrag.
Stöd vid bidragsgranskning.

Facilitator

Stöd vid processledning.Certifierad LFA moderator. Sveriges mest erfarna LFA facilitator/moderator - stöd vid workshops vid planering av projekt, handlingsplaner och verksamhetsplaner (VP)

Välkommen till Kari Örtengren


Hemligheten med goda resultat är god planering, att ta fram tydliga planer med hjälp av bra metoder. Låt planering bli en välorganiserad och rolig process.

Resultatstyrd- och strukturerad planering med ett brett deltagande av intressenter är nyckeln till framgång i projekt.

Om vi lyssnar på rätt personer och använder bra metoder så når vi hela vägen fram. Prova LFA-metoden – bra för planering av både projekt och verksamhet!

Om LFA och RBM

Mina nya skrifter om LFA-metoden och RBM släpps under slutet av april på Sidas hemsida (www.sida.se) och ICLD (www.icld.se)

Utbildningar

Nästa öppna LFA-metoden och RBM (mål och resultatstyrning) sker i maj 2015, för anmälan vänligen maila kari.ortengren@telia.com

Kommande uppdrag

Kommande uppdrag är bl.a. för Länsstyrelse, Region Skåne och Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten samt utomlands för Kriminalvården och Domstolsväsendet i Albanien och organsationer i Liberia